onsdag 1. april 2009

La høna komme foran egget

Nå nærmer påsken seg, og den minner meg på at eggtradisjonene våre ikke er særlig stas for ”produsentene” – nemlig hønene. Folk bruker mye egg i hverdagen, og enda mer i påsken. Mange tenker kanskje ikke over at det er levende skapninger som klekker disse eggene til oss og at hønene faktisk er individer og ikke eggmaskiner?

Burhøner lever livet innestengt, de blir tvunget til å produsere unaturlig mange egg og påkjenningen gjør at de dør unge. Natulig levealder er rundt ti år, mens høner i industrielt husdyrhold er ”oppbrukte” og tas livet av i ettårsalderen. Hvis en tar til seg slike høner og lar dem leve et fritt og godt liv, er det dessverre ofte de likevel blir syke og dør i treårsalderen, rett og slett fordi kroppene deres eldes for fort på grunn av den massive og unaturlige eggproduksjonen.

Det som kalles ”frittgående høner” er et stort antall høner som er stuet sammen i en hall innendørs. Dermed er ordet ”frittgående” et misvisende ord for forbrukerne. Burhøner og ”frittgående” høner lever på langt nær noe stimulerende, lykkelig og harmonisk liv ute på tunet. I økologisk produksjon av egg har hønene tilgang på utearealer og frisk luft, selv om også de dessverre slites ut av den unaturlig store produkjsonen, og opplever samme skjebne på slakteriet.

Med dette i tankene bør det ikke være så fristende å kjøpe egg fra høner. Men barna våre kan fortsatt kose seg med eggmaling til påske; vi kan kjøpe treegg eller papiregg på hobbybutikker. Jeg mener det også vil være en god ide å fortelle barna våre at dyrene er våre medskapninger, og at vi ønsker å være så gode vi klarer mot dem. Kan vi ikke fortelle dem at vi istedet for egg fra høner, bruker papiregg og treegg, og at det er fint for hønene?

God påske!

Innlegget har stått på trykk i: Moss avis, Indre Akershus Blad, Smaalenenes Avis, Vårt Land, Nordlys