søndag 11. april 2010

Boikott sirkus med dyr!

Sirkus har en bakside som gjør at jeg ikke lengre forbinder sirkus med "stas og gøy" slik jeg gjorde da jeg var uvitende som barn. Jeg oppfordrer voksne til å boikotte sirkus som bruker dyr, og til å være gode forbilder for barna sine ved å vise at man ikke støtter utnytting av dyr. For dyrene er ikke veien til forestillingen noen staslig begivenhet, de lengter garantert etter en mulighet til å få leve på sin natulige måte... Det blir aldri greit å gjøre dyr til objekter som skal gjøre ting vi mennesker anser som "festlig".

Se NOAHs kampanje mot bruk av dyr i sirkus:
http://www.sirkus.info/aktuelt/

Ingen kommentarer: